Poslovno Područje Betonske i čelične konstrukcije

Projektiranje i izvođenje

USVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA RADA, KAO I PRIMJENA NOVIH MATERIJALA, NOVE TUNELSKE METODE, SIDRENJA I MIKRO INJEKTIRANJA

Od izrada projekata i tehničke dokumentacije za poslove iz djelokruga radnih jedinica do radova na čeličnim konstrukcijama, vagonskim vagama kao i sanacijama željezničkih tunela, usjeka, mostova, linijske odvodnje i propusta te izgradnjom novih perona i uređenjem površina u željezničkim kolodvorima.

Usluga zavarivanja novih i rabljenih tračnica u dugi trak, te proizvodnja lijepljenih sastava i prijelaznih tračnica. Izrada materijala za AT zavarivanje tračnica, te ostale opreme i alata za AT zavarivanje.

Proizvodnja skretnica i skretničkih dijelova uz mogućnost isporuke montiranih skretnica na pragove nagibnim vagonima.