Poslovno Područje Održavanje pruga

Redovno i interventno održavanje

ORGANIZACIJSKE JEDINICE ODRŽAVANJA PRUGA, STROJNOG ODRŽAVANJA PRUGA I ODRŽAVANJE PRUŽNOG POJASA

PP Održavanje pruga osnovano je 1.5.2013.god. kao dio tvrtke Pružne građevine d.o.o. Nastalo je na temeljima tvrtke Remont i održavanje pruga d.o.o., osnovane 2003.god. i HŽI Poslovnog centra za održavanje pruga, koji je izdvojen iz sustava HŽ-Infrastrukture.

Djelatnosti i usluge:

Temeljna djelatnost je redovno održavanje pruga, pružnih objekata i ŽCP-a, rekonstrukcija i izgradnja željezničkih pruga i industrijskih kolosijeka, strojno održavanje pruga i održavanje pružnog pojasa.

Organizacijske jedinice PP Održavanje pruga su Održavanje pruga, Strojno održavanje pruga i Održavanje pružnog pojasa.

Održavanje pruga organizirano je po teritorijalnom načelu na području cijele Republike Hrvatske.
Sastoji se od pet regionalnih jedinica podijeljenih na deset područja održavanja, koja se sastoje od 33 radnih grupa, 5 grupa za logistiku i jednog gradilišta za veće radove.
Osnovna djelatnost je redovno održavanje pruga, snjegoborba i ispomoć ostalim poslovnim područjima na složenim radovima obnove pruga.

Strojno održavanje pruga sastoji se od tri mobilna radilišta koja obavljaju djelatnost strojnog reguliranja kolosijeka, skretnica i ŽCP-a, strojnog uređenja zastorne prizme kao i strojne zamjene pragova na cijelom području RH.

Održavanje pružnog pojasa sastoji se od mobilnih ekipa koje obavljaju djelatnost strojnog i ručnog čišćenja rastlinja u slobodnom profilu i pružnom pojasu sa zbrinjavanjem, kemijskog tretiranja vegetacije leđnim prskalicama i dvoputnim vozilom UNIMOG, snjegoborbe i provođenja mjera zaštite od požara na cijelom području RH.