Poslovno Područje Remont pruga

Gradnja, remont, održavanje

RADOVI NA GORNJEM USTROJU PRUGA, IZRADA KRANSKIH STAZA, IZVOĐENJE SPECIJALNIH KONSTRUKCIJA KOLOSJEKA

Osnovana djelatnost PP Remont pruga je gradnja i kapitalni remonti gornjeg ustroja pruga, kolodvora i industrijskih kolosijeka, kao i izvođenje svih radova na strojnom održavanju pruga (rad podbijačica, rešetalica i planirki), izvođenje svih vrsta radova na izradi kranskih staza i specijalnih konstrukcija kolosijeka, strojna izmjena skretnica i pragova, zavarivanje tračnica u kolosijeku i skretnicama, ultrazvučno ispitivanje zavara, regeneracija gradiva gornjeg ustroja, geodetska potpora radovima, ispomoć kod snjegoborbe, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i izvanrednih događaja, izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije, te izrada završne i ispitne tehničke dokumentacije za izvedene radove.


Izvedeni projekti u 2013. godini

 • Kapitalni remont pruge Turopolje – Velika Gorica
 • Kapitalni remont pruge Zagreb GK – Klara
 • Kapitalni remont pruge Križevci – Koprivnica
 • Kapitalni remont pruge Zdenčina – Jastrebarsko
 • Radovi na pruzi Čakovec – Mursko Središće – DG
 • Radovi na gornjem ustroju pruge Zagreb GK – Dugo Selo
 • Radovi na remontu pruge Ogulin – Krpelj
 • Radovi na pruzi Pleternica – Velika, dionica Požega – Velika
 • Radovi na dionici pruge Pleternica – Čaglin
 • Kapitalni remont pruge Zagreb GK – Rijeka, dionica Skrad – Moravice
 • Radovi na osposobljavanju pruge Knin – Zadar
 • Rekonstrukcija kolodvora Sisak
 • Rekonstrukcija kolodvora Beli Manastir
 • Rekonstrukcija kolodvora Solin Luka
 • Rekonstrukcija kolodvora Plavno i Pađane
 • Zamjena križnih skretnica 1a/b i 11 a/b u kolodvoru Zagreb GK
 • Zamjena skretnica na pruzi Zaprešić – Čakovec, inspekcijsko rješenje
 • Zamjena skretnica na Vb koridoru
 • Zamjena skretnica na X koridoru
 • Zamjena skretnica na mrežui pruga kao cjelini
 • Ugradnja sintetičkog popođenja na ŽCP-ima
 • Sanacija izvarednog događaja Ličko Lešće – Perušić
 • Radovi anizvarednom događaju Malovan – Gračac
 • Radovi na gornjem ustroju mosta Ličanka
 • Radovi na gornjem ustroju mosta Rinovica
 • Radovi na gornjem ustroju mosta Drava Botovo