Kontakt

Zaštita osobnih podataka

 

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Uprava društva Pružne građevine d.o.o. je na 1. sjednici održanoj 5. siječnja 2017. donijela je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka se imenuje Martina Ledinščić, dipl. iur.

Zadaće službenika  za zaštitu osobnih podataka:

 • obvezan je tajnošću i povjerljivošću, voditi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Uredbe (EU) 2016/679, Pravilnika  o prikupljanju, obradi, korištenju, nadzoru te zaštiti osobnih podataka koji je objavljen na oglasnoj ploči Društva 22. svibnja 2018. te ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozoravati voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznati sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brinuti o izvršavanju obveza koje su vezane uz dostavu evidencija o zbirkama osobnih podataka,
 • omogućavati ostvarivanje prava radnika na uvid u njihove osobne podatke ili ispravak podataka,
 • surađivati s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka i
 • čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti koje traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci:

 • Martina Ledinščić, dipl. iur.
 • Pravna služba
 • UP Zajedničke službe
 • martina.ledinscic@prg.hr
 • mob: +385 (0)99 378 4816
 • VPN: 763