Proizvodni program

  • Telefonski ormar TOBO za kućicu ŽCPR-a,

  • Telefonski ormari: TOKO, TOUS, TORUS, TOIS, TORIS,

  • Pribor za pružne balize,

  • Skretničke brave «Robel»,
  • Cestovni signali ŽCPR-a,

  • Postavljači polubranika i motke polubranika,
  • Iskliznice za tračnice S-45, S-49, UIC 60 – mehaničke i električne,

  • Kabelski ormari za ranžiranje stezaljkama «Wago»,

  • Postavljači branika: motke polubranika.