Most Kupa Zorkovac

Most Kupa Zorkovac

Uz izradu projektne dokumentacije napravljene je sanacija nestabilne stijenske mase. Izvođenje radova obavljeno dionici dužine 5 km.