hr en

Djelatnosti

Poslovno područje POSIT

Projektiranje, montaža, proizvodnja, održavanje

POKRIVANJE SVIH SEGMENATA OD PROJEKTIRANJA DO PUŠTANJA UREĐAJA U RAD ŠTO OMOGUĆUJE UGOVARANJE POSLOVA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”.

Polustoljetno iskustvo na kabliranju, montaži, aktiviranju, ispitivanju i puštanju u pogon željezničkih signalno-sigurnosnih (SS) i telekomunikacijskih (TK) uređaja.
Položene su tisuće kilometara energetskih, signalnih i telekomunikacijskih kabela, montirano je i pušteno u pogon stotine uređaja za osiguranje željezničko – cestovnih prijelaza (ŽCP).
Ugrađuju se pretežno moderni elektronički uređaji čiji se sigurnost temelji na paralelnom radu dvaju računala.
 

Djelatnosti i usluge

  • Izvedba radova aktiviranjem, provjerom i puštanjem u pogon te isporuka opreme s izradom tehničke dokumentacije za ugradnju novih uređaja za osiguravanje željezničko-cestovnih prijelaza, kolodvorskih signalno-sigurnosnih uređaja, uređaja za međukolodvorske ovisnosti i automatskoga pružnog bloka, uređaja za daljinsko upravljanje, uređaja automatskog prolaznog režima itd.
  • Radovi na redovitom i investicijskom održavanju signalno-sigurnosnih uređaja, popravak kabela, sanacije uzemljenja, zamjena mehaničkih branika željezničko-cestovnih prijelaza električnim branicima.
  • Radovi na redovitom i investicijskom održavanju telekomunikacijskih uređaja, interventni popravci kabela i spojnica, sanacija telefonskih zračnih linija i trasa, veliki popravci telefonskih ormarića itd.
  • Radovi na redovitom i investicijskom održavanju postrojenja jake struje, veliki popravci i sanacija energetskih kabela, antikorozivna zaštita nosivih konstrukcija kontaktne mreže, sanacija temelja i izrada temelja stupova postrojenja rasvjete i kontaktne mreže itd.
  • Radovi na izgradnji, remontu i usklađenju postrojenja kontaktne mreže.
  • Projektiranje i izgradnja rasvjete u kolodvorima.

PP Posit

Branimirova 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 378 2985
Fax: +385 (0)1 378 3165
Direktor: Mario Pokupec, dipl.ing el.
e-mail: mario.pokupec@prg.hr