hr en

Reference

 • Most Sava zeleni
 • Most Bubnjarci

  - AKZ mosta Bubnjarci

 • Most Konjska

  - rekonstrukcija mosta

 • Turopolje – Velika Gorica

  L = 9,052 km

 • Most Zorkovac
   - zamjena korodiranih dijelova mosta
   - antikorozivna zaštita konstrukcije
 • RH2 koridor

      - radovi na zamjeni 5 komada skretnica na RH2 koridoru

 • RH1 koridor

    - radovi na zamjeni 8 komada skretnica na RH1 koridoru

 • Izvođenje radova na ugradnji sintetičkog popođenja na željezničko-cestovnim prijelazima
 • Ojačanje željezničkog mosta preko Save u Zagrebu-Zeleni most

  L= 2x 307 m

 • Obnova pruge – dionica Moravice – Skrad

  L=16,5 km

   - skretnice Moravice 12 kom.
   - Brod Moravice 3 kom.

 • Izvođenje radova na kapitalnom remontu pruge Zagreb Glavni kolodvor- Dugo Selo, dionica Zagreb, Borongaj – Dugo Selo

  L= 28,294 km

   - 8 skretnica
   - ŽCP-i

 • Obnova pruge DG-Botovo-Dugo Selo, dionica Koprivnica-Botovo-DG

  L= 13,524 km

   - skretnica 10 Koprivnica, 3 Botovo i 2 Drnje

  - ŽCP-i
 • Izvođenje radova na gornjem ustroju pruge Zagreb-Karlovac-Rijeka, dionice Zdenčina-Jastrebarsko

  L = 7,438 km
  - ŽCP-i

 • Izvođenje radova na gornjem ustroju pruge Zagreb GK-Sisak-Novska, dionice Klara-Zagreb

  L = 6,422 km
  - kolodvor Klara-9 skretnica i prolazni kolosijek
  - ŽCP-i

Most Kupa Zorkovac

- uz izradu projektne dokumentacije napravljene je sanacija nestabilne stijenske mase. Izvođenje radova obavljeno je na dionici dužine 5 km

 • ŽCP-i

Kolodvor Velika Gorica-12 skretnica i kolodvorski kolosijeci

 • Izvođenje radova na gornjem ustroju pruge Zagreb GK-Sisak-Novska, dionice Turopolje-Velika Gorica

  L = 9,052 km

 • Most Konjska - rekonstrukcija mosta
 • Radovi na obnovi voznog voda, opreme za sekcioniranje i opreme za rastavljanje kontaktne mreže
 • Sanacija temelja i antikorozivna zaštita nosivih konstrukcija kontaktne mreže na dionicama pruge Nova Kapela – Garčin
 • Radovi na usklađenju postrojenja KM-a, SS i TK uređaja na kapitalnom remontu pruge Lokve – Drivenik
 • Montaža zaštite kontaktne mreže od atmosferskih pražnjenja na pruzi Ljubljana – Koper, dionica Divača – Rižana
 • Radovi na izradi distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK u kolodvorskom području na dionici Knin-Split
 • Elektromontažni radovi na izmjeni sustava električne vuče: elektromontažni radovi na kontaktnoj mreži pruge Moravice –Rijeka-Šapjane i Škrljevo-Bakar
 • Radovi na osiguranju 13 željezničko-cestovnih prijelaza
 • Radovi na usklađenju KM-a s remontom pruge na dionici Greda-Turopolje
 • Radovi na usklađenju SS i TK uređaja sa remontom pruge na dionici Greda–Turopolje
 • Radovi na usklađenju kontaktne mreže, te signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja sa remontom željezničke pruge Novska-Sisak-Zagreb GK, dionica Greda –Turopolje
 • Radovi na ugradnji kolodvorskih SS uređaja, SS uređaja odjavnica, iskop rova i polaganje pružih energetskih kabela i PHD cijevi između kolodvora na pruzi Oštarije – Knin
 • Radovi na montaži SS uređaja, iskop rova i polaganje energetskog kabela i PHD cijevi i montaža uređaja u centru daljinskog upravljanja Ogulin-Knin
 • Radovi na kapitalnom remontu usklađenje postrojenja KM-a, SS i TK uređaja na željezničkoj pruzi Dugo Selo-Botovo,dionica pruge Križevci – Koprivnica
 • RH2 koridor

  - radovi na zamjeni 5 komada skretnica na RH2 koridoru

 • RH1 koridor

  - radovi na zamjeni skretnica na RH1 koridoru

 • Zagreb – Zeleni most

  L= 2x 307 m

 • Moravice – Skrad

  L=16,5 km

 • Borongaj – Dugo Selo

  L= 28,294 km

 • Koprivnica – Botovo

  L= 13,524 km

 • Zdenčina – Jastrebarsko

  L = 7,438 km

 • Klara – Zagreb

  L = 6,422 km

 • Sintetička popođenja na željezničko-cestovnim prijelazima
  - izvođenje radova na ugradnji sintetičkog popođenja na željezničko-cestovnim prijelazima.