hr en

Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Uprava društva Pružne građevine d.o.o. je na 1. sjednici održanoj 5. siječnja 2017. donijela je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.


Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:

 

Kontakt podaci


Kadrovska služba
UP Zajedničke službe
szop@prg.hr
tel: + 385 (0)1 370 2332