hr en

Zaštita okoliša

Pružne građevine d.o.o. su prepoznale značaj očuvanja okoliša i odgovornog upravljanja otpadom te su sukladno tome prihvatile i implementirale u poslovanju međunarodnu normu ISO 14001/2015.

Norma postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.
Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 

Pozitivan i aktivan odnos prema okolišu postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti.
Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su: