hr en

Djelatnosti

Poslovno područje Remont pruga

Gradnja, remont, održavanje

RADOVI NA GORNJEM USTROJU PRUGA, IZRADA KRANSKIH STAZA, IZVOĐENJE SPECIJALNIH KONSTRUKCIJA KOLOSJEKA

Osnovana djelatnost PP Remont pruga je gradnja i kapitalni remonti gornjeg ustroja pruga, kolodvora i industrijskih kolosijeka, kao i izvođenje svih radova na strojnom održavanju pruga (rad podbijačica, rešetalica i planirki), izvođenje svih vrsta radova na izradi kranskih staza i specijalnih konstrukcija kolosijeka, strojna izmjena skretnica i pragova, zavarivanje tračnica u kolosijeku i skretnicama, ultrazvučno ispitivanje zavara, regeneracija gradiva gornjeg ustroja, geodetska potpora radovima, uklanjanje snijega, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i izvanrednih događaja, izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije te izrada završne i ispitne tehničke dokumentacije za izvedene radove.

PP Remont pruga

Trg Francuske Republike 13,
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 390 9310,
+385 (0)1 370 2301
fax: +385 (0)1 457 7726
Direktor: Ivan Alpeza, mag.ing.aedif.
e-mail: ivan.alpeza@prg.hr