hr en

Djelatnosti

Upravno područje Zajedničke službe

Zadaća zajedničkih službi i Poslova pri uredu uprave su objedinjeni pravni, ekonomski, kadrovski poslovi, poslovi interne revizije, poslovi nabave i prodaje, zaštite na radu te sigurnost prometa u sklopu Pružnih građevina.

Zajedničke službe provode i politiku osposobljavanja strojovođa u vlastitom ovlaštenom Centru, a sukladno odluci Komisije EU i po ovlaštenju Agencije za sigurnost RH.

UP Zajedničke službe

Trg Francuske Republike 13,
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 390 9310,
+385 (0)1 370 2301
fax: +385 (0)1 457 7726
Direktor: Renata Mikulić, struč.spec.rel.pub.
e-mail: renata.mikulic@prg.hr

EKONOMSKO FINANCIJSKI POSLOVI
Rukovoditelj ekonomsko financijskih poslova
Ana Benić, mag.oec.
e-mail: ana.benic@prg.hr

PRAVNI, OPĆI I KADROVSKI POSLOVI
Rukovoditelj pravnih, općih i kadrovskih poslova
Ana Jovanović, dipl.iur.
e-mail: ana.jovanovic@prg.hr

NABAVA I PRODAJA
Rukovoditelj nabave i prodaje