Poslovno Područje Posit

Projektiranje, montaža, proizvodnja, održavanje

POKRIVANJE SVIH SEGMENATA OD PROJEKTIRANJA DO PUŠTANJA UREĐAJA U RAD ŠTO OMOGUĆUJE UGOVARANJE POSLOVA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”.

Polustoljetno iskustvo na kabliranju, montaži, aktiviranju, ispitivanju i puštanju u pogon željezničkih signalno-sigurnosnih
(SS) i telekomunikacijskih (TK) uređaja.

Položene su tisuće kilometara energetskih, signalnih i telekomunikacijskih kabela, montirano je i pušteno u pogon stotine uređaja za osiguranje željezničko – cestovnih prijelaza (ŽCP).

Ugrađuju se pretežno moderni elektronički uređaji čiji se sigurnost temelji na paralelnom radu dvaju računala.


POSIT d.o.o. je kao samostalni gospodarski subjekt (kao tvrtka kćer HŽ-a) postojala od početka 2002. do 01.03.2013. kada postaje dio tvrtke Pružne Građevine d.o.o . Nastala je na temeljima Pogona za gradnju elektrotehničkih uređaja koji je djelovao u sustavu HŽ-a. Tvrtka ima polustoljetno iskustvo na kabliranju, montaži, aktiviranju, ispitivanju i puštanju u pogon željezničkih signalno-sigurnosnih (SS) i telekomunikacijskih (TK) uređaja. Položene su tisuće kilometara energetskih, signalnih i telekomunikacijskih kabela, montirano je i pušteno u pogon stotine uređaja za osiguranje željezničko – cestovnih prijelaza (ŽCP). Prije su to u pravilu bili relejni uređaji, a u zadnjih deset godina ugrađuju se pretežno moderni elektronički uređaji čiji se sigurnost temelji na paralelnom radu dvaju računala.

Isto tako je montirano na desetke relejnih kolodvorskih SS uređaja na gotovo svim koridorima i prugama u Hrvatskoj što uključuje i uređaje automatskog pružnog bloka (APB) na magistralnim prugama.

Uz inženjerski i montažerski odjel koji radove pretežno izvodi na terenu PP POSIT ima i proizvodni dio u čijem se programu izrađuju razni dijelovi SS uređaja: signali, predsignali, manevarski i granični signali, postavljači polubranika, telefonski i kabelski ormari, te sve vrste signalnih oznaka. Tu se izvodi i reparacija dotrajalih elemenata osiguranja te nudi podrška vanjskim terenskim ekipama (limene pocinčane kabelske kanalice, betonski temelji signala, razni okviri, nosači i sl.).

Osim montaže novih uređaja značajan dio vanjskih radova tvrtke je i investicijsko održavanje te praćenje radova na svim remontima pruge (demontaža i ponovna montaža elemenata osiguranja, zamjena dotrajalih elemenata, zaštita trase kabela, te po potrebi isključivanje i uključivanje SS uređaja).

Od pružne mehanizacije najvažnije je 10 TMD vozila (tri s platformom i sedam s dizalicom), te velik broj vagona za smještaj radnika, vagona skladišta, radionica i cisterni. U zadnjih desetak godina je uloženo dosta sredstava u poboljšanje uvjeta rada i boravka na terenu te je nabavljeno 10-tak obnovljenih vagona s centralnim grijanjem i klimatizacijom.

Osim radova na montaži uređaja kojima se tvrtka bavi već nekoliko desetljeća oformljen je i tehnički ured u kojem je trenutno zaposleno tri ovlaštena diplomirana inženjera elektrotehnike člana Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Uz izradu projektne dokumentacije, time je podignuta i kvaliteta ispitne dokumentacije i dokumentacije izvedenog stanja kod montaže. Na taj način POSIT pokriva praktički sve segmente od projektiranja do puštanja uređaja u rad što uz veliku mobilnost radnika omogućuje ugovaranje poslova po sistemu “Ključ u ruke”.

Ukupan broj zaposlenika PP POSIT-a je trenutno 348 (06.02.)što je duplo više nego 2002. godine iz čega je vidljivo povećanje opsega posla. S obzirom da PP Posit 90% svojih radova izvodi za HŽ kao naručioca, jako je važno zadovoljstvo naručitelja kvalitetom izvedenih radova kao i poštivanje rokova.

Na HŽ-u postoje planovi za investiranje u modernizaciju pruga, između ostalog i u SS uređaje što znači da su i očekivanja od POSIT-a kao glavne tvrtke za montažu tih uređaja velika.

Djelatnosti i usluge

  • Izvedba radova aktiviranjem, provjerom i puštanjem u pogon te isporuka opreme s izradom tehničke dokumentacije za ugradnju novih uređaja za osiguravanje željezničko-cestovnih prijelaza, kolodvorskih signalno-sigurnosnih uređaja, uređaja za međukolodvorske ovisnosti i automatskoga pružnog bloka, uređaja za daljinsko upravljanje, uređaja automatskog prolaznog režima itd.
  • Radovi na redovitom i investicijskom održavanju signalno-sigurnosnih uređaja, popravak kabela, sanacije uzemljenja, zamjena mehaničkih branika željezničko-cestovnih prijelaza električnim branicima, zamjena mehaničkih branika itd.
  • Radovi na redovitom i investicijskom održavanju telekomunikacijskih uređaja, interventni popravci kabela i spojnica, sanacija telefonskih zračnih linija i trasa, veliki popravci telefonskih ormarića itd.
  • Radovi na redovitom i investicijskom održavanju postrojenja jake struje, veliki popravci i sanacija energetskih kabela, antikorozivna zaštita nosivih konstrukcija kontaktne mreže, sanacija temelja i izrada temelja stupova postrojenja rasvjete i kontaktne mreže itd.
  • Radovi na izgradnji, remontu i usklađenju postrojenja kontaktne mreže.
  • Projektiranje i izgradnja rasvjete u kolodvorima.
  • Proizvodnja dijelova signalno-sigurnosnih uređaja: signali, predsignali, manevarski i granični signali, postavljači polubranika, telefonski i kabelski ormari, te sve vrste signalnih oznaka. Izvodi se i reparacija dotrajalih elemenata osiguranja te nudi podrška vanjskim terenskim ekipama (limene pocinčane kabelske kanalice, betonski temelji signala, razni okviri, nosači i sl.)