Objave

POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA

25-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/196/20, DIJELOVI ZA STROJ HYDREMA 906C

25-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/197/20, Sajla za uzemljenje i kablovi SEZ

25-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24581, Putni radni list za teretna vozila – blok

25-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24576, Asfaltna masa BNHS 16

25-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24578, USLUGA PRIJEVOZA

25-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/195/20, CIJEVI I ZDENCI – KOLODVOR PITOMAČA

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24560, rezervni djelovi Stihl

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/193/20, KLIME
Troškovnik KLIME 2020

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/194/20, MATERIJAL ZA IZRADU KROVA

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24569, HP tinte

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24570, Rukavice kožne TIP 501

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24558, klipnjača

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24556, rezervni djelovi VW

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24555, pribor za brušenje

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24563, DIJELOVI ZA PRUŽNO VOZILO TVT 200

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24561, POLIKARBONATNE PLOČE

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24551, električni alat

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/192/20, Usluga popravka i ispitivanja kočione opreme

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24548, vijci-matice

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24565, Zbrinjavanje otpada – Zaprešić, Kolodvorska BB

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24559, Dijelovi za Stihl FS 360C – Split

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24557, Dijelovi za Stihl FS 360C

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24543, ELEKTRODE

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24546, rezervni djelovi Fiat Doblo

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24553, POSTELJINA

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24545, ŠLJUNAK 0-16 MM

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24542, USLUGA PRIJEVOZA

22-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24541, higijenske potrepštine

21-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24554, Brusilica kutna i bušilica AKU

21-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24552, Set kvačila sa zamašnjakom Iveco Daily 65C18D

21-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24550, Usluga reparacije kočionog cilindra

21-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24544, Trake, stretch folije, ručni aparat za ljepljivu traku

20-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24536, tinta HP

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/187/20, SKRETNICE
Rok za dostavu ponuda za PN 101/187/20, EBN 24503 je prolongiran na 08.06.2020. do 12.30 sati.
Paritet isporuke je promijenjen na: DAP Kolodvor Laslovo-Korođ.

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24526, UTP CAT. 5e 305 metara, KOLUT

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/191/20, ČELIČNO UŽE, SPOJNI PRIBOR I BAKRENE STOPICE

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24527, DROBLJENA KAMENA MJEŠAVINA

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24529, Sika Grout 212 i suhi beton

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24528, Organizacija privremene regulacije prometa na ŽCP-u Križ
Prometni elaborat

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24532, CEMENT, DASKE I ŠTAFLE

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/188/20, RASVJETA

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/190/20, BETONSKI OPLOČNICI I RUBNJACI

19-05-2020 Poziv za dostavu ponude PN 101/189/20, ČELIK

15-05-2020 Poziv za dostavu ponude EBN 24487, Električni grijač skretnice s montažnim materijalom


– ODLUKE –

26-05-2020 Odluka o poništenju za PN 101/171/20

26-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/167/20

26-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/174/20

25-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/168/20

25-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/164/20

25-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/121/20

22-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/180/20

22-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/184/20

22-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/175/20

22-05-2020 Odluka o poništenju za PN 101/179/20

22-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/181/20

15-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/170/20

15-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/158/20

15-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/169/20

14-05-2020 Odluka o poništenju PN 101/102/20

14-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/156/20

14-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/163/20

14-05-2020 Odluka o poništenju PN 101/037/20

13-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/145/20

13-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/165/20

13-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/150/20

13-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/149/20

13-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/102/20

13-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/131/20

12-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/154/20

12-05-2020 Odluka o poništenju PN 101/137/20

11-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/161/20

11-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/160/20

11-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/159/20

11-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/162/20

08-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/132/20

05-05-2020 Odluka o poništenju za PN 101/152/20

05-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/141/20

04-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/147/20

04-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/155/20

04-05-2020 Odluka o odabiru za PN 101/144/20

30-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/127/20

29-04-2020 ODLUKA O ODABIRU PN 101/138/20

28-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/136/20

24-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/119/20

24-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/134/20

24-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/114/20

24-04-2020 Odluka o poništenju za PN 101/139/20

23-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/130/20

22-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/133/20

21-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/106/20

17-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/120/20

16-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/090/20

15-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/059/20

14-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/112/20

10-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/128/20

09-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/080/20

06-03-2020 Odluka o poništenju za PN 101/116/20

03-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/123/20

03-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/125/20

01-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/108/20

01-04-2020 Odluka o odabiru za PN 101/124/20

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE