Reference

Most Sava zeleni

Galerija

Most Bubnjarci

AKZ mosta Bubnjarci

Galerija

Most Konjska
 • rekonstrukcija mosta

Galerija

Turopolje – Velika Gorica
 • L = 9,052 km

Galerija

Most Zorkovac
 • zamjena korodiranih dijelova mosta
 • antikorozivna zaštita konstrukcije

Galerija

Klara – Zagreb
 • L = 6,422 km

Galerija

Zdenčina – Jastrebarsko
 • L = 7,438 km

Galerija

Koprivnica – Botovo
 • L= 13,524 km

Galerija

Borongaj – Dugo Selo
 • L= 28,294 km

Galerija

Moravice – Skrad
 • L=16,5 km

Galerija

Zagreb – Zeleni most
 • L= 2x 307 m

Galerija

Sintetička popođenja na željezničko-cestovnim prijelazima

Izvođenje radova na ugradnji sintetičkog popođenja na željezničko-cestovnim prijelazima

Galerija

RH1 koridor

Radovi na zamjeni skretnica na RH1 koridoru

Galerija

RH2 koridor

Radovi na zamjeni 5 komada skretnica na RH2 koridoru

Galerija

 • Radovi na kapitalnom remontu usklađenje postrojenja KM-a, SS i TK uređaja na željezničkoj pruzi Dugo Selo-Botovo,dionica pruge Križevci – Koprivnica.
 • Radovi na montaži SS uređaja, iskop rova i polaganje energetskog kabela i PHD cijevi i montaža uređaja u centru daljinskog upravljanja Ogulin-Knin.
 • Radovi na ugradnji kolodvorskih SS uređaja, SS uređaja odjavnica, iskop rova i polaganje pružih energetskih kabela i PHD cijevi između kolodvora na pruzi Oštarije – Knin.
 • Radovi na usklađenju kontaktne mreže, te signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja sa remontom željezničke pruge Novska-Sisak-Zagreb GK, dionica Greda –Turopolje.
 • Radovi na usklađenju SS i TK uređaja sa remontom pruge na dionici Greda–Turopolje.
 • Radovi na usklađenju KM-a s remontom pruge na dionici Greda-Turopolje
 • Radovi na osiguranju 13 željezničko-cestovnih prijelaza
 • Elektromontažni radovi na izmjeni sustava električne vuče: elektromontažni radovi na kontaktnoj mreži pruge Moravice –Rijeka-Šapjane i Škrljevo-Bakar
 • Radovi na izradi distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK u kolodvorskom području na dionici Knin-Split
 • Montaža zaštite kontaktne mreže od atmosferskih pražnjenja na pruzi Ljubljana – Koper, dionica Divača – Rižana
 • Radovi na usklađenju postrojenja KM-a, SS i TK uređaja na kapitalnom remontu pruge Lokve – Drivenik
 • Sanacija temelja i antikorozivna zaštita nosivih konstrukcija kontaktne mreže na dionicama pruge Nova Kapela – Garčin
 • Radovi na obnovi voznog voda, opreme za sekcioniranje i opreme za rastavljanje kontaktne mreže